به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،  مهندس محمود  سیوف جهرمی گفت: در ادامه اجرای طرح زندیه، بهسازی، نوسازی و مطلوب سازی شبکه فشار متوسط و ضعیف در محدوده ارگ کریمخانی و خیابان لطفعلی خان زند و بازار وکیل، اجرایی شده است.
وی گفت: در این راستا، تمام کابل‌های خودنگهدار هوایی و پایه‌های اضافه برق خیابان لطفعلی خان زند در محدوده چهارراه نمازی تا میدان غدیر جمع آوری و شبکه به زمینی تبدیل شده است.
سیوف خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف ایمن سازی، بهسازی و نوسازی و زیباسازی محدوده بافت تاریخی و نقاط گردشگری اجرایی شده و همچنان تداوم دارد.
این مقام مسئول گفت: در محدوده خیابان طالقانی نیز شبکه کابلهای زمینی فرسوده و قدیمی با کابلهای جدید تعویض و بروزرسانی شده و اصلاح شبکه روشنایی متناسب با فضای بافت تاریخی و فرهنگی آن محدوده نیز در حال اجرا است.
سیوف با اشاره به تداوم طرح ایمن سازی و بهسازی شبکه برق در بازار وکیل، گفت: در محدوده بازار وکیل جنوبی و شمالی، تمام کابلهای برق و کنتورها جمع آوری و به پشت بام بازار منتقل شده است.
وی با بیان اینکه کابلها و سیمهای اضافه فضای داخلی بازار نیز جمع آوری و بهسازی شده است، گفت: لامپهای روشنایی پر مصرف  نیز جمع آوری و لامپهای ال ای دی در راهروهای اصلی – سرای علاقه بنده و شمشیر گرهاجایگزین شده است.
سیوف تاکید کرد که این اقدام علاوه بر ایمن سازی محدوده بازار وکیل، زیباسازی منظر این اثر که یکی از مهمترین مسیرهای گردشگری شیراز است را به دنبال دارد.
مدیر برق منطقه یک شیراز با یادآوری اینکه سال گذشته شبکه برق و روشنایی معابر محدوده اطراف ارگ کریمخانی بهسازی، نوسازی و زیباسازی شد، گفت: فعالیتهای انجام شده در محدوده خیابان زند باریک (لطفعلیخان)، خیابان طالقانی و بازار وکیل، در ادامه پروژه زندیه است.
سیوف همچنین پروژه حذف قبوض کاغذی را موفقیت آمیز دانست و گفت: در محدوده منطقه یک توزیع برق شیراز بیش از 97 درصد مشترکان شماره تلفن همراه خود را برای دریافت قبض سبز، در سامانه ثبت کرده اند.
این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: بیش از 98 درصد از شبکه فشار ضعیف در محدوده برق منطقه یک شیراز به کابلهای خود نگهدار تبدیل شده و مابقی نیز در حال اجرا است.