به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،سرھنگ "غلامرضا فرمانی"  اظھار داشت: در پی وقوع چند سرقت از اماکنخصوصی و دولتی در سطح شھرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی ادامه داد: کارآگاھان پلیس آگاھی پس ازانجام کارھای اطلاعاتی و پلیسی، در نھایت 3 متھم را شناسایی و طی یک 
عملیات غافلگیرانه آنھا را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شھرستان مھر گفت: متھمان در تحقیقات پلیس به 12 فقره انواع سرقت در سطح شھرستان اعتراف کردند.
سرھنگ فرمانی افزود: در بازرسی از مخفیگاه این سارقان، علاوه بر وسایل مورد استفاده در انجام جرم، تعدادی از اموال 
مسروقه نیز کشف و تحویل مالباختگان شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: