به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، سلب مصونیت سوران عمر نماینده پارلمان کردستان عراق توسط رئیس پارلمان و مخالفت ها با اختیارات رئیس پارلمان با حضور کارشناسان سیاسی در این قسمت از «طنین» بررسی خواهد شد.

همچنین مبانی حقوقی «لغو مصونیت سوران عمر» توسط رئیس پارلمان و مواد آیین نامه داخلی و اختیارات رئیس پارلمان در خصوص لغو تصمیمات و مصوبات پارلمان توسط کارشناس برنامه واکاوی خواهد شد.

در ادامه با توجه به مطرح شدن مجدد دومقوله «اکثریت واقلیت» و«سازان نیشتمانی» در سپهر سیاسی اقلیم کردستان در روند های تصمیم گیری پارلمانی و یا دولت، اولویت ها تحلیل و ارزیابی خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: