به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، به مناسبت شهادت امام محمد باقر(ع) به جای برنامه «گلبانگ» برنامه «باغ ارغوان» به پخش نغمه های آیینی مناسب این روز می پردازد.

باغ ارغوان با اجرای مریم نشیبا ۶و ۷ مرداد ساعت ۱۵:٠٠ پخش می شود.

ویژه برنامه  «عشق نام دیگر توست» با بهره گیری از حدیثی از امام محد باقر(ع) که فرموده اند:

«هیچ کس از گناهان در امان نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد» به موضوع اهمیت حفظ زبان می پردازد ، حجت الاسلام ریاضت و حجت الاسلام کثیری  مهمان برنامه خواهند بود.

این برنامه ۶ و ۷ مرداد بعد از خبر ساعت ۱۹:٠٠ با اجرای ایمان ساکی پخش می شود.

«شهریار علم» نام ویژه برنامه دیگری است که  به ویژگی باقر العلوم بودن  یعنی شکافنده علم های گوناگون  بودن آن حضرت می پردازد. این برنامه دوشنبه ۶مرداد بعد از خبر ساعت ۲۳:٠٠پخش می شود.

«دور عاشقان» نیز با توجه به یکی از احادیث امام محمد باقر(ع) که فرمودند: «سه چیز از خصلت های نیک دنیا و آخرت است ، از کسی که به تو ستم کرده است بگذری ، به کسی که از تو بریده است بپیوندی ، و هنگامی که با تو به ندانی رفتار شود ، بردباری کنی » به اهمیت این حدیث میپردازد.

این برنامه دوشنبه ۶ مرداد ساعت ۲۳:۳٠ با حضور حجت الاسلام محمد پویا پخش می شود.

«حرفی از نام تو» ویژه برنامه دیگری است که نهضت علمی در دوران امام محمد باقر(ع) را بررسی می کند.

این برنامه با حضور علیرضا رامیار مدرس حوزه و دانشگاه سه شنبه ۵:۳٠ پخش می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: