به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، این مستند به انتقاد از سیاست های نئولیبرالی که منجر به ورشکستگی کشاورزان هائیتی و اشغال توسط نظامیان  آمریکایی در لباس کمک های بشردوستانه پس از زلزله 2010 در این کشور  شد، میپردازد. در این مستند زندگی برنجکاران کشور هائیتی که به شیوه سنتی قبل از برنج وارداتی از ایالات متحده و  تخریب تولید ملی را به تصویر می کشد. همین مسئله منجر به اتحاد این ملت در مبارزه برای حق حاکمیت غذایی شد.

 این مستند مردم را به تفکر درباره آینده خود و کشورشان وادار می کند و همچنین نوعی تزریق امید به جوامع ضعیف و ایجاد اتحاد برای رسیدن به حق ملی شان است.

مستند جنبش برنج کاران علیه سیاست های نئولیبرالی هائیتی سه شنبه ساعت 8:30 ،15 و 21:30 به وقت تهران  از شبکه هیسپان تی وی پخش می شود. تکرار آن چهارشنبه ساعت 2:30بامداد باز  پخش خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: