به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، هیات داوران فراخوان طراحی تندیس «مفاخر و مشاهیر ایران» در راستای احترام به جایگاه و اعتبار مفاخر و مشاهیر ملی، تولید سرمایه‌های فرهنگی و همچنین ارتقای فرهنگ و شاخصه‌های هویت ایرانی از میان آثار رسیده به دبیرخانه فراخوان، خلق تنها دو طرح را واجد شرایط اجرای مجسمه شهری دانست.

آثار به دست رسیده با توجه به رعایت ضوابط و معیارهای فراخوان در طراحی و خلق تندیس مفاخر و مشاهیر بر مبنای زندگینامه و نمادهای شخصیتی و محیطی و دوره زندگی آن‌ها، همچنین استفاده از موتیف‌های هنرمندانه و خلاق بررسی شدند.

هیات داوران اجرای حرفه‌ای و هنرمندانه آثار را بر اساس ‌شخصیت پردازی، درک درست و بازنمایی ویژگی‌های فردی، فرهنگی و تاریخی هر یک از مفاخر و و مشاهیر تاریخ ایران در طرح‌ها، آگاهی و شناخت شخصیت‌ها و ارتباط درست با ویژگی‌های دوره تاریخی زندگی مفاخر در طراحی آثار، ضرورت نگاه هنرمندانه به طراحی فیگور متناسب با شخصیت و ارائه محتوای اثرگذار و ارتباط آن با مخاطب معاصر، استفاده از تکنیک و دستاوردهای مجسمه سازی معاصر ایران به جای انتخاب حالت‌های مشابه و به کارگیری سبک‌های غربی، رعایت استانداردهای کیفی و تکنیکی در طراحی فیگور و اجرای آثار، نگاه خلاقانه و نوآورانه در برخورد با موضوع متأثر از هنر معاصر و توجه به ارتباط موثر اثر پیشنهادی با محیط و اجرای شهری آن مورد توجه قرارداده و بر توجه هنرمندان به رعایت معیارهای کیفی در طراحی آثار تاکید کردند.

پیرو انتشار فراخوان طراحی تندیس «مفاخر و مشاهیر ایران» از سوی این سازمان در دی ماه ۱۳۹۸ و دو دوره تمدید فراخوان و برگزاری جلسه داوری آثار رسیده در روز ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ در محل عمارت عین‌الدوله، برگزار شد.

حمیدرضا حکیمی، نادر قشقایی، حسین علی عسگری، رافی داوتیان و شاهرخ اکبری دیلمقانی که اعضای هیات داوران هستند پس از بررسی ۴۰ طرح پیشنهادی از ۳۰ هنرمند، رضا قره باغی تندیس میرداماد و دهقان محمدی تندیس سعدی را به عنوان برگزیده این فراخوان انتخاب کردند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: