به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، نشست «ژانر و ضد ژانر» توسط شورای کتاب کودک روز شنبه ۱۵ شهریور ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در صفحه اینستاگرامی این نهاد به نشانی https://instagram.com/cbc,۱۳۴۱ برگزار می‌شود.

محمدرضا شمس نویسنده و مترجم ادبیات کودک و نوجوان در این نشست مجازی درباره مفهوم ژانر و تقسیم‌بندی آن، سفر پیرنگ در سیر تاریخی (عصر گردآوری خوراک، عصر کشاورزی و عصر صنعت، شهرنشینی)، پدیده خرده‌پیرنگ‌ها در دوران شهرنشینی و ادبیات باواسطه یا ادبیات ضدژانر و ادبیات بی‌واسطه یا ادبیات ژانر سخن خواهد گفت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: