به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، این مستند به منظور تحلیل و بررسی سیاست های خارجی کشوهایی که بدلیل داشتن رهبرانی با اختلالات روانی که دچار اوضاعی آشفته هستند تهیه و تولید شده است.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که عامل بروز بسیاری از فجایع تاریخی، عارضه روانی برخی از رهبران کشورها بوده است. در این میان بخشی از کنشگران سیاسی را افرادی با اختلال‌های روانی چون اقتدارگرایی، خود شیفتگی، خودبزرگ بینی و… تشکیل می‌دهند. سیاستمدارانی که تصویر واقعی از خود و جهان بیرون ندارند و در پی سلطه جویی و تحمیل اراده خود هستند.

برای تحلیل سیاست خارجی کشورهایی که رهبرانی با اختلال‌های روانی دارند علاوه بر تحلیل ساختار تصمیم گیری باید ویژگی‌های روانی راس ساختار سیاسی را بررسی کرد. از این دیدگاه روش حکمرانی رهبرانی چون چنگیز، ناپلئون بناپارت، آدولف هیتلر و… نشان می‌دهد، سیاست خارجی این کشورها چیزی جز برداشت ذهنی رهبران آن از محیط بین الملل نیست. در این کشورها منافع ملی به عنوان مفهومی ذهنی و سیال در برگیرنده مصالح جامعه نیست بلکه اولویت‌های فرد حاکم است.

یکی از شخصیت‌هایی که در سالهای اخیر به قدرت رسیده و الگوی رفتاری اش شباهت زیادی به رهبران ویرانگر تاریخی دارد؛ «دونالد ترامپ» چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا است.

«ترامپ، شوخی، دموکراسی» به تهیه کنندگی مجتبی شفیعی محصول گروه سیاسی شبکه چهار سیما است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: