به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا،آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار روز سه شنبه ۸ سپتامبر اعلام کرد برای بهبود تنوع در جوایز خود استانداردها و الزامات جدیدی برای نامزدهای اسکار بخش بهترین فیلم اعمال می کند.

بنا به اعلام آکادمی، به دنبال انتقادها از فقدان نامزد سیاه پوست یا اقلیت در مراسم اسکار سال ۲۰۱۶ که به جنبش #اسکار_خیلی_سفید_است منجر شد، این آکادمی در تلاش برای بالابردن نماینده های این گروه ها چهار استاندارد تنظیم کرده است.

آکادمی اسکار به تازگی ۸۱۹ عضو به اعضای خود اضافه کرده است که ۴۵ درصد آن را زنان و ۳۶ درصدش را غیر سفید پوست ها تشکیل می دهند.

در قانون به روز شده آکادمی آمده است: الزامات جدید برای نامزدهای بهترین فیلم به منظور نمایش عادلانه و بازتاب تنوع بیشتر است.

آکادمی همچنین اعلام کرده به ایفای نقش حیاتی خود در کمک به تحقق این واقعیت متعهد است.

فهرست گروه های اقلیت اعلام شده شامل زنان، اقلیت های نژادی و قومی، جامعه LGBT و افراد دارای معلولیت است.

برای مثال در نمونه هایی از استانداردهای مورد اشاره که باید نامزد اسکار بهترین فیلم از سال ۲۰۲۴ اسکار حداقل دو تا از این الزامات و معیارها را داشته باشد آمده است:

بند ۱: حداقل یکی از بازیگران نقش اصلی یا بازیگران نقش مکمل شاخص فیلم از یک نژاد یا گروه قومی اقلیت باشد. (آسیا، هیسپانیکس، سیاهپوست و…)

بند ۲: حداقل ۳۰ درصد نقش های دوم یا نقش های جزیی فیلم از حداقل دو گروه اقلیت باشند.

بند ۳: داستان اصلی، موضوع یا قصه فیلم بر یک گروه اقلیت متمرکز باشد.

این الزامات برای فیلم های شرکت کننده در اسکار سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته خواهد شد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: