به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، این مستند مسابقه سعی کرده به صورتی جذاب و سر گرم کننده، مباحث مرتبط با مهارت آموزی و تولید را که هم برای نوجوانان و خانواده ها و هم برای آینده کشور بسیار مفید است را در قالب یک مسابقه تلویزیونی  به تصویر بکشد و گویا در این مسیر و در نگاه مخاطبان نوجوان تا به امروز موفق بوده است.

سید رضا میرمحمد تهیه کننده و کارگردان این مسابقه تلویزیونی بیان داشته : که با توجه به اینکه تا به امروز حدودا 11 قسمت از این مجموعه تولید و پخش شده باز خوردهای بسیار خوبی از نوجوان ها و خانواده ها در سراسر کشور داشته ایم؛نوجوان و خانواده ها با ارتباط با برنامه بسیار ابراز تمایل کرده اند که وارد فضای مهارت آموزی و تولید شوند و همچنین در مواردی خانواده هایی نیز اعلام کرده اند که به همراه نوجوانان خود در حال تاسیس کارگاه هایی هر چند کوچک هستند .

سید رضا میرمحمد در ادامه گفت : از شروع پخش این برنامه تا به امروز در حدود 300  نوجوان مهارت آموز برای حضور در برنامه اعلام آمادگی کرده اند که این موارد نشان می دهد به لطف خدا این مسابقه توانسته در مسیر حرکت خود که البته در شروع این راه است موفق حرکت نشان دهد.

امید است با حمایت های بیش از پیش از اینچنین برنامه هایی بتوان نوجوانان و خانواده ها را برای ورود موفق تر و سازنده به عرصه تولید کشور تشویق و هدایت نمود که به واقع نیاز اصلی کشور در این زمان تولید و تربیت تولید کننده است.

 

" فوت آخر" جای خود را باز کرده است...

مستند مسابقه تلویزیونی " فوت آخر" با محوریت تشویق بیش از پیش نوجوانان و خانواده ها به مهارت آموزی و کسب فنون کاربردی مختلف از اواسط تابستان بر روی آنتن شبکه امید سیما (شبکه نوجوان) رفته است.

این مستند مسابقه سعی کرده به صورتی جذاب و سر گرم کننده، مباحث مرتبط با مهارت آموزی و تولید را که هم برای نوجوانان و خانواده ها و هم برای آینده کشور بسیار مفید است را در قالب یک مسابقه تلویزیونی  به تصویر بکشد و گویا در این مسیر و در نگاه مخاطبان نوجوان تا به امروز موفق بوده است.

سید رضا میرمحمد تهیه کننده و کارگردان این مسابقه تلویزیونی بیان داشته : که با توجه به اینکه تا به امروز حدودا 11 قسمت از این مجموعه تولید و پخش شده باز خوردهای بسیار خوبی از نوجوان ها و خانواده ها در سراسر کشور داشته ایم؛نوجوان و خانواده ها با ارتباط با برنامه بسیار ابراز تمایل کرده اند که وارد فضای مهارت آموزی و تولید شوند و همچنین در مواردی خانواده هایی نیز اعلام کرده اند که به همراه نوجوانان خود در حال تاسیس کارگاه هایی هر چند کوچک هستند .

سید رضا میرمحمد در ادامه گفت : از شروع پخش این برنامه تا به امروز در حدود 300  نوجوان مهارت آموز برای حضور در برنامه اعلام آمادگی کرده اند که این موارد نشان می دهد به لطف خدا این مسابقه توانسته در مسیر حرکت خود که البته در شروع این راه است موفق حرکت نشان دهد.

امید است با حمایت های بیش از پیش از اینچنین برنامه هایی بتوان نوجوانان و خانواده ها را برای ورود موفق تر و سازنده به عرصه تولید کشور تشویق و هدایت نمود که به واقع نیاز اصلی کشور در این زمان تولید و تربیت تولید کننده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: