به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، برنامه «اسلام دات کام» که در هر قسمت به موضوعات اساسی دین اسلام می پردازد، این بار به موضوع نبوت در اسلام و مسیحیت  اختصاص دارد. نبوت، یعنی نیاز انسان به پیغام آوری از سوی خداوند برای هدایت و سعادت دنیای پیش و پس از مرگ که یکی از مشترکات همه ادیان الهی است.

بر اساس باورهای مسیحیت، نیاز به پیامبر، به چند صورت قابل تصور است. بنابراین آموزه ها، برای ارتباط انسان با خدا، نیاز به وجود عنصری به عنوان واسطه وجود دارد که همان «پیامبر» است. در این دین چون تأکید فراوانی بر قدوسیت خداوند صورت می گیرد، برای انسان این امکان وجود ندارد که به آن سطح از قدوسیت برسد که بتواند به تنهایی و مستقیما بدون واسطه با خداوند ارتباط گیرد. به عبارت دیگر، چون انسان ذاتا گناهکار است، عیسی به عنوان کفاره گناه انسان، امکان کسب قدوسیت آدمی از خدا را فراهم می آورد.

در این برنامه همچنین بیان می شود در اسلام، باور به «نبوت» یکی از اصول دین و شرایط مسلمان تلقی کردن یک شخص است. باور به این آموزه در تعالیم اسلامی، مستلزم باور به پیامبر اسلام و پیامبرانی است که در قرآن یا آموزه های به جا مانده از پیامبر اسلام و پیشوایان این دین، از آنان یاد شده است. در کتاب مقدس مسلمانان، نام 26 نفر از انبیای الهی از جمله آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، اسحق، اسماعیل، یوسف، یعقوب، هارون و یحیی(علیهم السلام) نام برده شده و به تفصیل و اجمال، سرگذشت آنها بیان شده است. با پیروی از این آموزه های دینی است که مسلمانان پیامبران را برگزیده های الهی می دانند که مأموریت شان اصلاح اخلاق و کردار بندگان و هدایت شان به مسیر کمال و سعادت است. در آموزه های انبیای الهی، تحقق این شعارهای زیبا از مسیر دعوت به توحید و معاد، برپایی عدل و عدالت، تعلیم و تربیت و زکیه نفوس، گسترش تقوا و نهایتا آزادسازی انسان های از غل زنجیرهای مادی و معنوی گذر می کند.

«اسلام دات کام» به تهیه کنندگی روح ا... محقق و با اجرای سهیل اسعد چهارشنبه ساعت5:30،به وقت تهران از شبکه هیسپان‎تی‎وی به مدت 25 دقیقه پخش می شود و تکرار آن همان روز ساعات10:30 ،14:00و 19:30 و روز  پنجشنبه ساعات 3:30 و17:30 بازپخش می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: