به گزارشگروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، شورای کتاب کودک همزمان با روز جهانی صلح، کتاب‌هایی را در این زمینه معرفی کرد.

شورای کتاب کودک در این‌باره نوشته است: «امروز ۳۱ شهریور برابر ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح است.

صلح فقط نبودن جنگ نیست

صلح یعنی آب را برای همه‌ ماهی‌ها آبی نگه داریم.

صلح یعنی کودکان کار نکنند.

صلح یعنی کودکان شادی کنند.

صلح یعنی صدای بچه‌ها شنیده شود.

صلح یعنی عشق و مدارا با انسان و طبیعت

صلح یعنی احساس و عواطف جهانی فراگیر در دوران معاصر معنای صلح گسترش یافته است.

صلح شرایطی آرام، بی‌دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است.

اکنون صلح آرمان ساکنان زمین است.

صلح در دو شکل صلح درون و صلح برون وجود دارد و صلح درون تحت تاثیر صلح برون قرار دارد.

این خیال که صلح خود به خود ایجاد می‌شود خیال واهی است. چنین چیزی امکان ندارد.

صلح با انسان، صلح با طبیعت، صلح با حیوانات، صلح با جهان را باید از کودکی آموخت.

با رویکرد صلح، کتابشناسی‌ای از فهرست کتاب‌های برگزیده، شایان تقدیر و چهارستاره شورای کتاب‌کودک برای خورجین دوم خواندن با خانواده با موضوع «صلح را از کودکی باید آموخت»  انتخاب و به صورت فایل pdf  ارایه می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: