به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، مناظره اندیشوران علوم انسانی در قالب برنامه «زاویه» در دومین برگ از تازه‌ترین فصل خود، به سراغ ایده علم بومی می‌رود و می‌پرسد که این ایده از اساس مفهومی استعماری است یا برعکس، منجر به استعمارزدایی از دانش می‌شود؟

دکتر سیدجواد میری، دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نویسنده کتاب‌های «روایت‌های موازی در علوم انسانی» و «تأملی بر فقر تئوریک در علوم انسانیِ ایران» و همچنین دکتر احمد رهدار، استادیار مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و نویسنده کتاب‌های «غرب‌شناسی علمای شیعه در تجربه ایران معاصر» و «جستاری نظری در باب تمدن» و دبیر همایش «تحول در علوم انسانی»، در این برنامه با بررسی و نقد ایده علم بومی، درباره این پرسش که علم بومی مفهومی استعماری است یا استعمارزدا به مناظره با یکدیگر خواهند نشست.

مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیماست که هر هفته چهار شنبه سعت 23 به صورت زنده پخش می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: