به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، برنامه «اسلام دات کام» که در هر قسمت به موضوعات اساسی دین اسلام می پردازد، این بار به موضوع اعتقاد به مبدا اختصاص دارد. خیلی از ما وقتی می خواهیم برای خودمان مفهوم خوشبختی و زندگی با معنا را تعریف کنیم و حد و مرزهایش را ترسیم کنیم، خواهی نخواهی به یکی از مهم ترین سؤالات زندگی مان می رسیم: «شروع حیات ما  و هستی از کجا بوده است؟» این سؤال از آن رو برای ما پدید می آید که فکر می کنیم، ادامه مسیر زندگی ما نمی تواند و نباید با نقطه ای که از آن شروع شده، غیرمتناسب باشد. پس مدام از خودمان می پرسیم که شروع ما و حیوانات و گیاهان و کوه ها و دریاها و جنگل ها و اجرام آسمانی و به طور کلی همه جهان چه چیزی بوده است؟ آرامش یافتن انسان و معنا یافتن زندگی اش تا حدود زیادی منوط به یافتن پاسخی در خور و قانع کننده به این سؤال بسیار عمیق و پیچیده است. آاسلام دات کام» این بار با طرح این موضوع، به تبیین و تشریح آن می پردازد و به سوالات معمول پاسخ می دهد.

در این برنامه همچنین بیان می شود پاسخ دادن به مسئله «پرسش از مبدأ» از آن رو پیچیده است که اگر به درستی و دقت مورد واکاوی قرار نگیرد و آدرس درستی برایش ارائه نشود، آدمی را به وادی حیرت و سردرگمی می برد. تقلیل دادن پاسخ این سؤال به فعل و انفعالات فیزیکی یا تأثیر و تأثرات اجرام آسمانی بر همدیگر یا سلسله تکامل زیست محیطی و... نمونه ای از این آدرس های غلطِ حیرت آفرین است. چرا که به این سؤال اساسی نمی پردازد که پیش از همه این ها، کدام وجود و چه نیروی محرکی، این چرخ عظیم را به راه انداخته است. در آموزه های اسلامی، با استدلال های مختلف و بیانات متنوعی از کتاب مقدس مسلمانان یعنی «قرآن» این وجود و نیروی اولیه حیات، همان «خدا» معرفی می شود. اوست که به عنوان مبدأ همه پدیده های جهان، بهترین برنامه طی کردن مسیر زندگی را به آنها پیشنهاد می کند و از این روست که زیست با معنا و با سعادت هر کسی منوط به عمل کردن به آن برنامه پیشنهادی است.

«اسلام دات کام» به تهیه کنندگی روح ا... محقق و با اجرای سهیل اسعد چهارشنبه ساعت5:30،به وقت تهران از شبکه هیسپان‎تی‎وی به مدت 25 دقیقه پخش می شود و تکرار آن همان روز ساعات10:30 ،14:00و 19:30 و روز  پنجشنبه ساعات 3:30 و17:30 بازپخش  می شود.

این برنامه برای جویندگان اسپانیایی زبان مبانی معرفتی پایه طراحی و تولید می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: