به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ به دنبال درگذشت استاد  آواز ایران گمانه زنی ها در مورد آرامگاه وی همچنان ادامه دارد.

علیرغم نظر مسئولان برای دفن بدن خسرو آواز ایران در میان هنرمندان به نظر می رسد بنابر وصیت استاد بدن وی به زاداهش در مشهد بازمی گردد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: