به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاری برنا، این برنامه ضمن واکاوی ارتباط میان بازی های دو حزب سیاسی آمریکا با شکاف گسترده در آمریکا در سال های اخیر به بحث و بررسی میزان ضرورت سیستم دو حزبی برای حاکمیت و نحوه ضمانت رهبران و مردم برای درست عمل کردن این سیستم خواهد پرداخت.

این برنامه با اشاره به چالش های حزب سوم احتمالی و میزان احتمال شکل گیری آن در آینده نزدیک در آمریکا، به مروری بر «جری مندرینگ» از کهن ترین واژه های سیاسی در تاریخ آمریکا و به معنای تعیین مرزهای انتخاباتی در خدمت منافع سیاسی خاص پرداخته و این اصطلاح را که مفهومی منفی دارد و تقریباً همیشه یادآور فساد در روند دموکراتیک بوده و اکنون نیز منشا دوگانگی در انتخابات آمریکا است،مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

منافع سیاسی مدنظر مقامات آمریکایی از استفاده از جری مندرینگ، نحوه تاثیر بر رای اقلیت ها با استفاده از جری مندرینگ و چگونگی برخورد دموکرات ها و جمهوری خواهان با جری مندرینگ از دیگر محورهای مورد بحث در این برنامه خواهد بود.

«ما مردم» به تهیه کنندگی عاطفه سادات دربندی شنبه 19 مهر ساعت 20:00 به وقت تهران به مدت 25 دقیقه از شبکه پرس تی وی پخش می شود. تکرار این برنامه دوشنبه ساعت 23:00 بامداد، 07:00 و 18:00 و سه شنبه ساعت 03:00 روی آنتن خواهد رفت.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: