به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، کتاب صوتی «آوای نامورنامه» با موضوع شاهنامه و با خوانش سیدمحمدرضا رضوی و موسیقی پیمان پورشکیبایی از سوی نشر آ روانه بازار شده است.

در بخشی از سخن ناشر این کتاب آماده است: «به راستی آیا کسی هست که غردوسی را نشناسد؟ این مرد دل آگاه و هنرمند را؟ کسی که نه تنها برای ایران که در جهان همانند الماسی می‌درخشد. گفتارها و اندیشه‌های این بزرگ مرد ادب پارسی سرمشق نوشته، شعر، فیلم، موسیقی، نقاشی، انیمیشن و… هزاران هزار انسان است. زبان پاکی که او در گفتار و سروده‌هایش دادر هر انسانی را به شگفتی وا می‌دارد. آنچنان اسب خیال را در ابرهای رویا به تاخت می‌آورد که بی‌خویشتن شده از خویش با او همراه داستان‌ها و اندیشه‌هایش همراه ‌می‌شوید. گاه لبریز از عشق شده، گاه به هیجان می‌آیید گاه سوگوارانه می‌گریید، گاه شادمانید، گاه در شگفتی گام بر‌می‌دارید، گاه خود را در جنگ می‌یابید و در هر داستان به ایرانی بودن خویش می‌بالید.»

در بخشی از درآمدی بر موسیقی «آوای ناورنامه» می خوانیم: «هنر موسیقی گستره‌ایست سرشار از عشق، دانش و احساس که آدمیان با آن به درک زیبایی رسیده و با یکدیگر همسویی را می‌‌آزمایند. سخنی از زبان ساز یا نغمه آوازی که بر دل می‌نشیند، شورمندی، شیدایی، غم و اندوه و یا آرامشی بی‌مانند را به ارمغان می‌آورد که گه‌گاه ما را به هم‌آوایی واداشته و زبانی نیرومند می‌بخشد تا پروردگار زیبایی‌ها را بستاییم.»

این کتاب صوتی ۶۰ ساعتی دارای ۲۹ فصل با عنوان‌هایی چون «مقدمه، درآمد کتاب از فردوسی»، «نخستین پادشاهان از کیومرث تا جمشید»، «ضحاک، کاوه، فریدون و پسران»، «زال و رودابه»، «از نوذر تا کاووس»، «هفتخوان رستم لشگرکشی به هاماوران»، «رستم و سهراب»، «داستان سیاوش»، «پادشاهی کیخسرو»، «داستان فرود سیاوش»، «هنگامه هماون، نبرد رستم و اشکبوس»، «بیژن و منیژه»، «دنباله نبرد کین‌خواهی»، «جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب»، «گشتاسب و ظهور زرتشت به گفته دقیقی»، «اسفندیار و هفتخوان»، «رستم و اسفندیار»، «پایان کار رستم و ویرانی سیستان»، «از باستانی به تاریخی، هجوم اسکندر به ایران»، «اردشیر بابکان»، «شهریاری شاهپور»، «از شاهپور ذوالاکتاف تا بهرام گور»، «پادشاهی بهرام‌گور»، « از یزدگرد تا انوشیروان، قباد، مزدک»، «خسرو انوشیروان»، «هرمز، بهرام چوبین و پرویز»، «داستان خسرو و شیرین»، «از شیرویه تا یزدگرد»، «پادشاهی یزدگرد» است.

کتاب صوتی «آوای نامورنامه» به مدت زمان ۶۰ ساعت و با قیمت ۹۰ هزار تومان از سوی نشر آ منتشر شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: