به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، در این برنامه با اشاره به ضرب الاجل جانسون به اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق، امکان رد بخش هایی از توافق نامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا درصورت عدم دستیابی به توافق تا 15 اکتبر را مورد بحث و گفت و گو قرار می دهد. برگزیت، توسط بسیاری از مردم، از جمله سیاستمداران و بازرگانان به عنوان یک هدف شخصی توصیف شده است که انگلستان را به یک بحران مالی و سیاسی-اجتماعی کشانده است و اقتصاد آن را که قبل از شیوع ویروس کرونا در حال سقوط آزاد بود، رو به نابودی می کشاند.

در این برنامه با نگاهی به «لایحه داخلی بازار» که اخیرا توسط بوریس جانسون پیشنهاد شده است، نقد و تبادل نظر درخصوص موارد اختلاف نظر میان بریتانیا و اتحادیه اروپا از جمله مرز ایرلند و نحوه اجرای مقررات تجاری در ایرلند شمالی صورت گرفته و تاکید جانسون بر طرح پیشنهادی خود بر تصمیم گیری یکجانبه بریتانیا برای امور تجاری ایرلند شمالی علی رغم تصویب پیروی این بخش از بریتانیا از قوانین اتحادیه اروپا به مدت 4 سال طبق توافق برگزیت بررسی خواهد شد.

برنامه «شکاف اقتصادی» با بررسی موارد فوق، با اجرای مهدیه اسماعیل پور، کاری از واحد برنامه‌های شبکه پرس تی وی است که برای مخاطبان اسپانیایی زبان شبکه هیسپان تی وی به صورت زبانگردانی، روزهای دوشنبه ساعت 5:30 به وقت تهران پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعات10:30،14،19:30 و روز  سه شنبه ساعت3:30 ،13و 17:30روی آنتن هیسپان تی وی می‌رود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: