به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، در این نشست خبری، مهندس شاپین آبرامیان به عنوان رئیس انجمن دانشگاهیان ارامنهٔ ایران و دبیر اجرایی همایش ملّی مجازی نکوداشت، به بازگویی فرایند علمی و اجرایی این همایش پرداخت. ایشان در این خصوص گفت: این همایش به طور مجازی و در سطح ملّی با مشارکت فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه تهران و انجمن دانشگاهیان ارامنهٔ ایران برگزار خواهد شد.

هم چنین سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملّی جمهوری اسلامی ایران، انجمن فیزیک ایران، انجمن نجوم ایران، انجمن ریاضی ایران، موزهٔ اسقف اعظم آرداک مانوکیان و شرکت هاکوپیان از حامیان این همایش هستند.

این همایش در روز ۱۸ آبان۱۳۹۹ش. ساعت ۱۹:۰۰ بر روی وبگاه دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه تهران و دیگر پیام رسان ها و برنامه های کاربردی قابل دسترسی خواهد بود.

برخی از مهم ترین سخنرانان این همایش عبارتند از:

خانم دکتر اشرف بروجردی: ریاست سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملّی جمهوری اسلامی ایران؛ دکتر علی خاکی صدّیق: معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ دکتر مگردیچ تومانیان: رئیس شاخهٔ ریاضی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران؛  دکتر محمّدتقی توسّلی: استاد دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه تهران؛ آقای روبرت بیگلریان: نمایندهٔ ارامنهٔ اصفهان و جنوب در مجلس شورای اسلامی و مهندس شاپین آبرامیان: رئیس انجمن دانشگاهیان ارامنهٔ ایران.

در این نشست خبری از پوستر همایش که به اهتمام مهندس محسن مسموعی، طرّاحی و اجرا شده بود، رونمایی شد.

نخستین اکران کشوری دو فیلم مستند با نام های « بزرگ بانو» و « خاکستر وجود» که به همّت آقای محمّد رضا صیّاد از کارشناسان مؤسّسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ساخته شده است؛ بخشی دیگر از این همایش است.

معرّفی کتاب« یادی از بزرگان» از انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور که در آن دو مقالهٔ دائرةالمعارفی برای خانم دکتر طریان و آقای دکتر کارو لوکاس پرداخته شده است؛ بخشی از برنامهٔ همایش است. گفتنی است جدیدترین مقالهٔ دائرة المعارفی جامع از خانم دکتر طریان در زمان برگزاری همایش به اهتمام دو پژوهشگر انجمن دانشگاهیان ارامنهٔ ایران در روزنامهٔ اطّلاعات چاپ و انتشار خواهد یافت.

دبیر علمی این همایش دکتر گئورک قره پتیان و دبیر اجرایی آن مهندس شاپین آبرامیان است.

خانم دکتر آلنوش طریان، مادر ستاره شناسی نوین ایران و نخستین زن استاد فیزیک در دانشگاه تهران است.

انجمن دانشگاهیان ارامنهٔ ایران اکنون ۷۸ سال قدمت دارد و حدود ۱۴۰۰ عضو از استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان جامعهٔ ایرانیان ارمنی را خدمت رسانی می کند.

آلنوش

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: