به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، پس از پایان مدت قرارداد پوریا حیدری اوره مدیر سابق برنامه ها در شهریور ماه امسال و عدم تمایل شهاب حسینی برای تمدید این قرار همکاری، سید مهدی حسینی، برادر شهاب حسینی مدیریت کلیه برنامه های شهاب حسینی را در ایران بر عهده گرفت و فعالیت خود را در چندین پروژه مستقل و مشترک شهاب حسینی آغاز کرده است.

او تنها برادر شهاب حسینی است و با توجه به نزدیکی این دو برادر به هم، باید در انتظار یک کار تیمی موفق در آینده بود

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: