به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، متن یادداشت جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون به شرح زیر است:

«"بوم وبانو"؛ عاشقانه ای با پایان خوش! 

سعید سلطانی از کارگردان های خوشفکر، حرفه ای و کاربلد تلویزیون است و کارنامه تلویزیونی او را مجموعه هایی مختلف در گونه های جذاب خانوادگی، اجتماعی و تاریخی با رویکردهای اخلاقی و انسانی، بانمره های بالا تزبین کرده است. مجموعه تلویزیونی"بوم وبانو" از نظر مضمون و محتوا، حرفی تازه برای مخاطب نداشت و تکرار یک داستان عاشقانه و غیر نوآور بود که با عبور از گذرگاه های مثلث عشقی و بسترهای تاربخی، اجتماعی و سیاسی روایت می شد تا سرانجام عشاق سوخته دل سریال را به آشیانه عشق و زندگی مشترک رساند.

درمیان آثار تلویزیونی سلطانی، مجموعه های درجه یک و متوسط درکنار یکدیگر نشسته اند و با آنکه همه از یک خانواده اند، ولی دارای اهمیت وارزش هنری،ساختاری ومحتوایی یکسان نیستند.به عنوان نمونه هیچ گاه نمی توان سریال های خوب ومانای"پس ازباران"و "ستایش" رادر کنار سریال "بوم وبانو" قرار داد. گرچه تمام آن ها محصول کاربلدی و کارگردانی سعید سلطانی اند،اما بوم وبانو و یک، دو سریال دیگرا و به رغم خوبی و امتیاز هایی که در کارگردانی، بازیگری و فضا سازی دارند، به لحاظ ضعف و تکرار در داستان سازی و پردازش موضوع ها و کهنه بودن سوژه ها در حد و اندازه دیگر ساخته های این کارگردان هنرمند جلوه نکرده اند. با این همه، بوم و بانو در میان تولیدات سیما، جزو بهترین ها وخوش ساخت ها است و از این منظر باید به سازندگانش دستمریزاد گفت. بوم وبانو و سلطانی، یکبار دیگر عاشقانه ای را عاشقانه با بازی های خوب به تماشا گذاشتند که جای قدردانی دارد.»

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: