به گزارش برنا؛ عسکر سلیمانی طی حکمی از طرف ذیحساب و مدیر کل امور مالی صدا و سیما به سمت مدیر مالی شبکه جام جم منصوب شد .

در این حکم توجه به تنظیم و ارائه گزارشهای به موقع و جامع از وصعیت مالی و مصارف شبکه، نظارت بر استفاده از منابع مالی در راستای اهداف، توجه به سه رکن سرعت، دقت و صحت در انجام امورمالی، اهتمام ویژه به آئین رفتار حرفه ای، استقرار سیستم های کنترل داخلی مطلوب و تنظیم و نگهداری حسابها و دفاترمالی طیق قوانین و استانداردهای حرفه ای و در نهایت تلاش مداوم برای ارتقاء دانش و مهارت های تخصصی خود و کارمندان امور مالی از جمله اهداف و ماموریت های مورد تاکید برای آقای سلیمانی اعلام شده است .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: