به گزارش برنا، کتاب «در سرزمین مردمان نجیب» اکنون در فهرست سه کتاب پر فروش کتابفروشی آنلاین کرواسی (Vbz.hr) قرار دارد.

سفرنامه هروُیه روپچیچ به ایران، دعوتی برای سفر معنوی، و یادآور ارزش های انسانی و جمعی جهان عنوان شده است؛ و اینکه وی هرگز تصور نمی کرد که در سال ۲۰۲۰ چه بن بستی در انتظار جهانگردی و جهانگردان خواهد بود.

این کتاب که به قیمت ۱۰۳ (حدود ۱۴ یورو) کونا از طریق وبسایت کتابفروشی آنلاین کرواسی (Vbz.hr) در معرض فروش است، قرار بود در نمایشگاه بین المللی کتاب اینترلیبر زاگرب عرضه شود که بدلیل بیماری همه گیر کرونا، این نمایشگاه برگزار نشد.

در سرزمین مردمان نجیب (2)

در سرزمین مردمان نجیب (1)

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: