به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، این فهرست شامل نام اثر، تهیه کننده،کارگردان و نوع برنامه می شود.

لازم به توضیح است که در سال 95 تعداد 320 پروانه، در سال 96 تعداد413 پروانه، در سال 97 تعداد 322 پروانه و در سال 98 تعداد 317 پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شده است.

لیست پروانه نمایش آثار غیر سینمایی سال 1395

لیست پروانه نمایش آثار غیر سینمایی سال 1396

لیست پروانه نمایش آثار غیر سینمایی سال 1397

لیست پروانه نمایش آثار غیر سینمایی سال 1398 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: