به گزارش برنا، تاب «خیال و ذوق و زیبایی» در آرای امام محمد غزالی در دو بخش «احوال و آثار محمد غزالی» و «حکمت هنر و زیبایی در آرای امام محمد غزالی» توسط انتشارات فرهنگستان هنر تدوین شده است.

حسن بلخاری ‌قهی در بخش نخست کتاب، به چهار فصلِ «غزالی و آثارش»، «حقیقت غزالی به روایت خویش در المنقذ من الضلال (از شک تا یقین)»، «آشنایی با ۲ کتاب احیاءالعلوم و کیمیای سعادت» و همچنین «امام محمد غزالی و شیخ شهاب‌الدین سهروردی (پیدایش و تکوین حکمت مبتنی بر نور)» پرداخته است.

بخش دوم نیز مشتمل بر پنج فصل است و نگارنده مباحثِ «غزالی، خیال و تخیل»، «جمال و زیبایی از منظر غزالی»، «قوه ذوق در آرای امام محمد غزالی و ایمانوئل کانت»، «غزالی، سماع و موسیقی» و «غزالی و تمثیل معماری در تبیین آفرینش عالم» را پیشِ روی خوانندگان کتاب قرار داده است.

امام محمد غزالی اندیشمندی در تاریخ تفکر جهان اسلام و ایران به شمار می‌رود که تاثیر و نقش او در اندیشه اسلامی از یک سو و حملات تند او علیه فلسفه‌، که خوشایند عقل‌ستیزان بود، از دیگر سو، رویکردهای متفاوتی را نسبت به آثار و احوالش از سوی اندیشمندان به همراه داشته است. برخی غزالی را از دریچه «احیاءالعلوم»، «کیمیای سعادت» و اعترافات صادقانه‌اش در «المنقذ من الضلال» نگریسته‌اند که در تاریخِ اندیشه، تاثیرگذار و جریان‌ساز بوده است و برخی دیگر به او از منظر تهافت و حملات تند و بی‌پروایش به ابن‌سینا، اخوان‌الصفا و فارابی و آرا و مواضع اجتماعی، مذهبی و سیاسی‌اش پرداخته‌اند.

غزالی در مباحث حکمی هنر و زیبایی نیز صاحب رای و ایده‌پرداز بوده است. از جمله اختصاصات آرا و نظرهای غزالی و کارکردهای فلسفه هنری آثار او نگاشتن بابی مستقل و وسیع در باب موسیقی، هم در «احیاء‌العلوم» و هم در «کیمیای سعادت»، ارایه تاملات بسیار غنی و عمیق درباره جمال و زیبایی در «احیاء‌العلوم»، تبیین لطایفی در کارکرد قوه خیال و کارکردهای عظیم هنری آن، ارایه تحلیل قَدَری از قوه ذوق که چند قرن بعد مشابه آن را کانت بیان کرد و مهم‌تر استناد به مثال‌های هنری چون نقاشی چینیان و رومیان است.

این اثر ره‌آورد تازه موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) در ۲۵۰ صفحه برای علاقه‌مندان به حوزه حکمت هنر و زیباشناسی اسلامی در سال ۱۳۹۹ است.

حسن بلخاری قهی که تالیف این کتاب را برعهده داشته است، به مناسبت هفته کتاب در یک فیلم کوتاه به معرفی این کتاب پرداخته است. برای دیدن این فیلم اینجا کلیک کنید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: