به گزارش برنا، در این کتاب ، آلبرت انیشتین برخلاف بسیاری از فیزیکدانان کوانتوم ، رویکرد واقع گرایانه خود به فیزیک را تحت فشار قرار داد. این کتاب معتقد است که اعتقاد به "واقعیت عینی" باعث پیشرفتهای علمی زیادی در طول اعصار شده است ، بنابراین اثبات می شود که این یک مفهوم مفید است حتی اگر قابل اثبات نباشد. در این کتاب آمده است: "بدون این باور که می توان واقعیت را با ساختارهای نظری ما درک کرد ، بدون اعتقاد به هماهنگی درونی جهان ما ، هیچ علمی وجود نخواهد داشت." "این باور انگیزه اساسی برای همه آفرینش های علمی است و همیشه خواهد ماند."

علاوه بر این ، انیشتین از این متن برای دفاع از سودمندی نظریه های میدانی در میان پیشرفت های مکانیک کوانتوم استفاده کرد. بهترین راه برای این کار مشاهده ذرات نه به عنوان اجسام مستقل بلکه به عنوان نمود ویژه ای از خود میدان است: "آیا ما نمی توانیم مفهوم ماده را رد کنیم و یک فیزیک خالص درست کنیم؟ ما می توانیم ماده را به عنوان مناطقی در فضا در نظر بگیریم که در آنها میدان بسیار قوی است. از این نظر یک سنگ پرتاب شده، یک میدان در حال تغییر است که در آن حالتهایی که بیشترین شدت میدان را دارند با سرعت سنگ در فضا حرکت می کنند.

کتاب تکامل فیزیک توضیحات روشن و مختصری درباره توسعه نظریه های تبیین پدیده های فیزیکی ارائه می کند.

«تکامل فیزیک» توسط احمد آرام ترجمه و انتشارات خوارزمی آن را منتشر کرده است.

نویسندگان در ابتدای کتاب چنین می نویسند:

«پیش از شروع به خواندن کتاب، حق دارید توقع داشته باشید به چند پرسش ساده شما جواب داده شود. این کتاب به چه منظور نوشته شده؟ یا خواننده ی خیالی که این کتاب برای او نوشته شده کیست؟!

در ابتدای کتاب پاسخ روشن بدین پرسش ها کاری دشوار است. ساده تر آنست که فقط بگوییم در این کتاب چه چیز ها منظور نبوده است. ما کتاب درسی فیزیک ننوشته ایم! در اینجا درس منظمی در حقایق و نظریه های مقدمانی فیزیک ارائه نمی شود. مقصود ما ترسیم خطوط اصلی تلاش های فکر بشر است، برای یافتن رابطه ای میان دنیای افکار و دنیای پدیده ها.

هنگام نوشتن کتاب بحث های مفصلی درباره خواننده خیالی کتاب داشته و مدتی در خصوص او فکر کرده ایم. چنین فرض کرده ایم که او بی اطلاعی کامل خود را از فیزیک و ریاضی با صفاتی که دارد جبران می کند. او را علاقمند به افکار فیزیکی و فلسفی شمرده ایم او می داند که یک کتاب علمی را، هر اندازه که ساده نوشته شده باشد، نباید مثل یک داستان خواند!

این کتاب گفتگویی دوستانه میان ما و شماست! ممکن است به نظر شما ملالت انگیز یا جالب توجه، خشک یا جذاب جلوه کند؛ به هر صورت هدف ما زمانی تحقق یافته است که با مطالعه ی صفحات آن، از تلاش پایان ناپذیر فکر ِ نوآور بشر برای درک کاملتر قوانینی که بر پدیده های فیزیکی ناظرند، آگاهی پیدا کنید».

این کتاب در چهار فصل تدوین شده است:

۱- پیدایش نگرش مکانیکی

۲- انقراض نگرش مکانیکی

۳- میدان و نسبیت

۴- کوانتوم

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: