به گزارش برنا؛ دکتر علی طلوعی عنوان کرد: حدود 80 درصد مردم در ایام نوروز مخاطب برنامه‌های رسانه ملی بوده‌اند.«نون خ3» شبکه یک با 82.1 درصد مخاطب و رضایت در حد زیاد حدود 88 درصد، رکورد سریال‌های نوروزی سیما را شکست. «گاندو ۲» شبکه سه با حدود ۶1 درصد مخاطب و رضایت در حد زیاد بیش از 85 درصد، رکورد سریال‌های امنیتی تلویزیون را جابه‌جا کرد. «همبازی» شبکه دو با 28.2 درصد مخاطب، «نوروز رنگی» شبکه پنج با 20 درصد مخاطب و طنز آیتمی «دست انداز» شبکه نسیم با 17.5 درصد مخاطب، رتبه‌های بعدی را در حوزه سریال‌های نوروزی کسب کردند. در میان سریال‌ها و «عصر جدید» با ۷۰.۵ درصد مخاطب در میان ویژه برنامه‌های تحویل سال، حد نصاب بیننده برنامه‌های نوروزی را ارتقا داده‌اند. 81.4 درصد مردم بیننده دو قسمت پایانی پایتخت 6 بوده‌اند و رضایت از آن، 75.7 درصد در حد زیاد بوده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: