به گزارش برنا؛  ژنرال میر اسدالله کوهستانی درباره ابعاد مختلف خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه هوایی بگرام پس از 20 سال تصریح کرد، با خروج نظامیان آمریکایی، نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان به خوبی مدیریت پایگاه بگرام برعهده گرفتند.

فرمانده پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل اظهار کرد، برنامه‌های مختلفی برای مدیریت پایگاه هوایی بگرام در دستور کار است و ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی افغانستان نقش مهمی در این زمینه دارند تا برنامه‌ها بین بخش‌های سیاسی و نظامی تقسیم شود.   

ژنرال میراسدالله کوهستانی درباره تاثیر خروج نظامیان آمریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی در افغانستان تاکید کرد، خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه هوایی بگرام تاثیر منفی بر امنیت نداشته است و مدیریت این پایگاه، توانایی دولت افغانستان را نشان می‌دهد.  

فرمانده پایگاه نظامی بگرام اظهار کرد، حضور رئیس جمهوری و مشاور امنیت ملی افغانستان در پایگاه هوایی بگرام، اهمیت این پایگاه نظامی در افغانستان را نشان می‌دهد و نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان مصمم هستند برای دفاع از این پایگاه بیشتر تلاش کنند.

ژنرال میراسدالله کوهستانی گفت، خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه هوایی بگرام چالشی برای دولت افغانستان ایجاد نخواهد کرد و برعکس برای این کشور منفعت دارد، چرا که تاسیسات راهبردی خوبی در اختیار دولت و ارتش افغانستان قرار گرفته است.

فرمانده پایگاه نظامی بگرام افزود، برای نمونه، بهترین بیمارستان افغانستان از لحاظ امکانات پزشکی و بهداشتی در پایگاه هوایی بگرام قرار دارد و اکنون این بیمارستان مدرن در اخیتار مردم این کشور است تا از آن استفاده کنند.

ژنرال میر اسدالله کوهستانی همچنین تاکید کرد، پایگاه هوایی بگرام پیش از ورود نظامیان شوروی و سپس نظامیان آمریکایی به خاک افغانستان متعلق به این کشور بوده است و پایگاه هوایی بگرام نقش مهمی در دفاع از تمامیت‌ارضی افغانستان دارد.  

نظامیان آمریکایی دوم ژوئیه 2021 پس از 20 سال شبانه پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل را ترک کردند.

خبرگزاری ایران پرس گزارش تصویری این گفتگو را به آدرس https://farsi.iranpress.com/ به مخاطبان خود ارایه کرده است.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: