به گزارش برنا، فرزاد موتمن در صفحه اینستاگرامش نوشت:

کوتاه درباره آیشمن :

یک تاکسى گرفته ایم تا ما را به مقصدى برساند. آیا باید ابتدا مطمئن شویم که راننده فاشیست نباشد؟ یا سوار میشویم تا حرکت کنیم و به مقصد برسیم! سینما عین زندگى ست . مهـم نیست که بازیگرى که انتخاب کرده ایم چگونه فکر میکند یا سابقه اش چیست. مهـم تصویرى ست که ما از او میسازیم و بر پرده مى اندازیم، چندانکه عکسى که از آدولف آیشمن براى دوستانم پست کرده ام او را در دورانى که از افسران بلند پایه نازى و مسئول اداره امور مربوط به یهـودیان در سازمان امنیت رایش بود وبسیارى از یهـودیان بدستور او به کوره هـاى آدمسوزى سپرده شدند، نشان نمیدهـد، این عکس پس از دستگیریش توسط جاسوسان اسرائیلى در بوینس آیرس در زندانى در اورشلیم برداشته شده و مردى را نشان میدهـد که میتواند یک روشنفکر، یک نویسنده، یک استاد دانشگاه، یک فیلسوف ، یک هـنرمند یا حتى یکى از رهـبران حزب کمونیست باشد. در سینما اگر جز این بخواهـیم رفتار کنیم ، نه تنهـا بعنوان فیلمساز که حتى بعنوان یک بیننده هـم کلاهـمان پس معرکه است، زیرا هـنگامیکه به تماشاى وسترنى از جان فورد مینشینیم ، به جاى لذت بردن از فیلم ، باید مدام به این جان وین مکارتیست دست راستى مرتجع نژاد پرست جنگ طلب ضد سرخپوست ضد زن لعنت بفرستیم، حال آنکه سینما به ما یاد میدهـد که چگونه میتوان تصویر جان وین را دوست داشت و حتى کاراکترش را ستایش کرد.

آیشمن

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: