به گزارش برنا؛ تابعیت یکی از حقوق مسلم شهروندان در همه نظام های حقوقی است. از آن زمان که شخصیت فرد به عنوان یک موجود مستقل در نظام های سیاسی به رسمیت شناخته شد، حق تابعیت نیز در نظام های حقوقی برای فرد مورد شناسایی قرار گرفت. تابعیت به معنای رابطه سیاسی-حقوقی یک شخص با دولت متبوع اوست. حق یاد شده منشا حقوق و تکالیفی برای شخص و دولت اوست.

در این برنامه از سری برنامه های مشاور؛ با حضور دکتر فتاح ملکی؛ رئیس دادگاه حقوقی مجتمع عدالت  تهران،  به موضوع  حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور می پردازیم.

محورهای بحث عبارتند از :

اجرای احکام مدنی احکام خارجی مثل احکامی که درخارج از کشور صادر می شود

 مبانی حقوق شهروندی درحمایت از تبعه صرف نظر ازمحل اقامت انها

 حمایت های قانونی از اتباع ایرانی در خارج از کشورصادر می شود

 نحوه حمایت از حقوق اتباع ایرانی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.

مجموعه برنامه های مشاور، با پرداختن به موضوعات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی  امور ایرانیان خارج از کشور، یک شنبه ها ساعت 21:45 به وقت تهران با اجرای دکتر مازیار قاسمی گودرزی از شبکه جهانی جام جم پخش می شود.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: