به گزارش خبرگزاری برنا، غرفه خانه خوبان هر روز در نمایشگاه بین المللی کتاب با همکاری شبکه آموزش سیما وبا موضوع سبک زندگی حضور یافته و به بازدیدکنندگان مشاوره رایگان می دهد.

کارشناسان برنامه های شبکه آموزش در ساعات مختلف در غرفه خانه خوبان حضور پیدا کرده و به صورت رایگان مشاوره های پزشکی، حقوقی، خانوادگی و تحصیلی می دهند.
همچنین در این غرفه مسابقه داستان نویسی و نقاشی کودکان برگزار می شود.
غرفه خانه خوبان، روبروی شبستان نمایشگاه بین المللی واقع است و از چهارشنبه  16 اردیبهشت ماه به مدت 10 روز میزبان مخاطبان و بازدیدکنندگان خواهد بود.