به گزارش خبرنگار ادبیات و کتاب خبرگزاری برنا، پیام آیت الله هاشمی رفنسجانی به این همایش به شرح زیر است:

وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی/حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی

پند عاشقان بشنو وز در طرب بازای/ کاین همه نمی ارزد شغل عالم فانی

جمع به احسانی حافظ پریشان  را / ای شکنج گیسویت مجموع پریشانی

یکی از شیرین ترین و لطیف ترین لحاظت زندگی من که به هیچ شائبه‌ای آن را نوعی عبادت می دانم تفکر در اشعار عرفانی بزرگان ادبیات فارسی از جمله حافظ است که سالهاست بر تارک عرفان ایران اسلامی می درخشید و از تلوو آن، اخلاق و فرهنگ اانسانی، رنگ اجتماعی می گیرد.

خدای را شکر که در طول تاریخ تقریبا 700 ساله پس از حافظ تا کنون، مخصوصا در زمان انقلاب اسلامی و حاصل ادبی و عرفانی، خاصه بر محور اشعر حافظ با حضور صاحب دلان صاحب نظر و گویندگان و پژوهشگران فرهیخته و اندیشمند برگزار می شود که برگزاری همایش بین المللی بزرگداشت اندیشه های بلند خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی به همت دانشگاه آزاد اسلامی آن سنت دیرینه است.

محفلی که برپا شده تا جوانان شیفته فرهنگ و ادب، از برکات خرمن ذوقی، فرهنگی، علمی، ادبی و هنری، حافظ شناسان ایران و جهان خوشه ها بر چینند و از رهگذر کرسی های نسخه شناسی، پرسش و پاسخ و شیوه تتبع در شناخت ابعاد گوناگون شخصیت این رند «به غایت خوبی رسیده»، و از «وصمت تفرقه به موهبت جمعیت خاطر نائل آمده»، راههای روشن تفکر، تعقل و تدبر در وحدت وجود را بیاموزند.

اینک که به خاطر مشغله های سیاسی و کار، فرصت حضور در آن فضای فرهنگی و هنری نمی یابم، می خواهم با تواضعی راستین به زبان خواجه شیراز بگویم «پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت» و امیدوارم سخنان دلنشین و دقایق پژوهش های ارزشمندتان را در ویژه نامه همایش مطالعه کنم.

ضمن آرزوی موفقیت برای همه شما فرهیختگان در این همایش 4 روزه در تهران و شیراز، سعادت، سلامت و عزت روزافزون همه زحمت کشان عرصه فرهنگ و ادب را از خداوند بزرگ مسئلت می کنم و از دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت فرهنگی و اجتماعی، شورای علمی، مدیریت اجرایی و بین المللی و همه واحدهای دانشگاهی که مستقیماً مشارکت داشته اند و همچنین سازمان هایی که حمایت فکری و فرهنگی خویش را در تحقق این هدف بلند مبذول داشته اند مخصوصا از مسئولان مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی تشکر و قدرانی می کنم.

حافظ پژوهان خارج از کشور نیز بی یقین بدانند که ایران خانه آنهاست و فرهنگ و ادب این سرزمین یار و مددکار همه مردم جهان و آرزومند آن است که صلح و تفاهم و همزیستی و احترام راستین بر همه شئون زندگی جهانیان روشنی ریزد که رسیدن به این هدف عالی و مقدس از نظر حافظ که دست پرورده عنایت حضرت حق است، امکان پذیر تواند بود.

سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج / درویش و امن خاطر و کنج قلندری

یک حرف صوفیان بگویم اجازت است؟/ ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری

در عرفان، تمام اضداد و متقابل ها به وحدت می رسند و کسوت و اختلاف بر می خیزد.

خواجه شیراز در اشعارش بدین نکته اشاره می کند که ذات حق از شدت ظهور، ناشناخته است و هر عرفانی به وجهی در خم گیسوی آن محبوب گرفتار، آن گاه که همه اضداد و متقابل ها به وحدت نائل آمدند، جمعیت خاطر پدید گشته، وصمت تفرقه از میان بر می خیزد. بدیهی است در اندیشه حافظ، «پریشانی» بار معنایی مثبت دارد، نه منفی و هرگز مترادف با «تفرقه» نیست و در مفهوم گسترده پریشانی، هنرها نهفته است و سرانجام باید گفت «الشعرا امرا الکلام» و «ان من الشعر بحکمه» و خواجه شیراز با اندیشه های بلند و ربانی فاخر در ادب و فرهنگ جهان، جاودانگی خود را امضا کرده و به عنوان جوهره هنر، شناخته شده است.

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند/ قبای اطلس آنکس که از هنر عاریست

اکبر هاشمی رفسنجانی

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام