حسین انتظامی که به مناسبت 14 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات سخن می گفت هدف از اجرای این طرح را «تحویل یارانه در مقصد و به صورت مستقیم به خود مخاطب» ذکر کرد.

  در سایت eshterak.ir هم آمده است: «هر شخص حقیقی می تواند در این سامانه ثبت نام کند و نشریه مورد نظر خود را تا سقف 50 درصد تخفیف دریافت کند. صاحبان و مدیران نشریات نیز می توانند بایکی از 6 مجری طرح (اپراتور توزیع) قرارداد ببندند و پس از آن در این سامانه ثبت نام کنند تا در فهرست نشریات برخوردار از تخفیف قرار گیرند».

  با این حال محدود بودن به 90 عنوان نشریه و بیرون ماندن بسیاری از نشریات پُرمخاطب از این دایره این پرسش را ایجاد می کند که چرا استقبال مورد انتظار صورت نپذیرفته است؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان محدود بودن به 6 اپراتور توزیع دانست. در این باره هم یادآور شده اند: 

  همزمان با گسترش این فعالیت، مجریان جدید به مجموعه اپراتورهای توزیع اضافه خواهد شد.

  ابهام دیگر این است که در سایت «تا سقف 50 درصد تخفیف» آمده و به نظر می رسد چنانچه مطابق گفته های معاون مطبوعاتی قید 50 درصد قطعی شود و شرکت های توزیع نیز محدود نباشند هم شاهد استقبال بیشتر صاحبان نشریات خواهیم بود و هم شهروندان و علاقه مندان تمایل بیشتری نشان خواهند داد.