به گزارش خبرگزاری برنا، پنجاه و ششمین بی ینال ونیز امروز آغاز می شود و بخش هنر ایران در این دوره دوسالانه فردا (چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه) افتتاح می شود.

در پنجاه و ششمین بی ینال ونیز غرفه 2هزار متر مربعی به آثار هنرمندان ایران اختصاص دارد و آثاری از هنرمندان سه نسل کشورمان در کنار آثار هنرمندانی از کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان و آذربایجان به نمایش گذاشته می شود.

پنجاه و ششمین بی ینال ونیز با حضور  آثار هنرمندان 136 کشورجهان به مدت شش ماه در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود.