به گزارش خبرگزاری برنا، پس از رونمایی از سه آلبوم «راح روح»، «ترنمی برای صبح» و «دور نهان» در مجموعه ای تحت عنوان «گذار1» (روز جمعه، 11 اردیبهشت ماه سال جاری) در «شهر کتاب فرشته» که با حضور هنرمندان موسیقی و عوامل تولید برگزار شد، این آثار در بازار موسیقی کشور به انتشار رسیدند.

آلبوم «راح روح» اثر مشترکی از علی بهرامی فرد آهنگساز و نوازنده سنتور و هادی آذرپیرا آهنگساز و نوازنده تار است که شامل دوبخش «دونوازی تار و سنتور» و «همنوازی عود و سنتور» می باشد. این آلبوم در دو دستگاه همایون و نوا از ساخته های مشترک بهرامی فرد و آذر پیرا و بازنوازی قطعاتی از مکتب تبریز به اجرا در آمده است.

«ترنمی برای صبح» نام آلبومی به آهنگسازی سیامک جهانگیری آهنگساز و نوازنده نی و خوانندگی امیر مردانه می باشد که علی اصغر عربشاهی (تار)، مهدی رستمی (سه تار)، حمید خوانساری (عود)، وحید فتایی (تنبک و ضرب زورخانه)، المیرا مردانه (کمانچه و کمانچه آلتو) و زکریا یوسفی (بندیر و دف) در این اثر به نوازندگی پرداخته اند.

مجموعه «دور نهان» به آهنگسازی علی اصغر عربشاهی نیز اثری سازی در قالب تکنوازی تار است که با نوازندگی عربشاهی و همراهی تنبک حسین زمانی در قطعات ضربی به اجرا در آمده است. توجه به تنوع ریتم در قالب فرم های معمول موسیقی ایرانی و تقید به بافت ردیف دستگاهی در کنار بیانی شخصی و متفاوت، مهم ترین شاخصه ی این اثر است.