به گزارش خبرگزاری برنا، شهین اصلانی  مسئول غرفه گرجستان در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران به خبرنگار برنا گفت: در این دوره از نمایشگاه  کتاب تهران با بیش از 300 عنوان کتاب در حوزههای ادبیات و فرهنگ شرکت کردهایم. «جایگاه گرجیها»، «پلنگینه پوش»، «کتیبههای باستانی هخامنشیان» و کتابهای کودک به زبان گرجی مهمترین آثاری است که با خود به این نمایشگاه آوردهایم.

وی با اشاره به علاقه گرجیها به زبان و ادب فارسی اظهار کرد: گرجیها به شاهکارهای ادبیات کلاسیک ایران چون شاهنامه حکیم فردوسی علاقه بسیاری دارند و بیشتر این آثار به گرجی  ترجمه شده است. در زمینه علوم اسلامی و فقهی نیز آثار بسیاری به فارسی ترجمه شده است.

اصلانی افزود: گرجیها در صدد ایجاد ارتباطات فرهنگی با ایران هستند چراکه دو کشور مشترکات فرهنگی و تاریخی فراوانی دارند و این نمایشگاه نقش مهمی در برقراری این روابط دارند.

بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی (ره) با شعار «خواندن، گفتوگو با جهان» برپاست