به گزارش خبرنگار ادبیات و کتاب خبرگزاری برنا، مجموعه داستان کوتاه « بدون گفت وگو »  نوشته سیامک احمدی، بعد از هفت سال به همت هادى افتخارى صاحب امتیاز نشر رازگو مجوز چاپ گرفت.

مجموعه حاضر یک اثر مینیمال و شامل داستان های کوتاه کوتاه ست ، به همراه تعریفی از داستان کوتاه کوتاه که به عنوان نظریه این نویسنده در حوزه ادبیات و هنر مینیمال به شمار رفته و در ابتدای این کتاب آمده است.

گفتنی است، سیامک احمدی عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و تحصیلکرده رشته کترگردانی سینما است که مجموعه ی بدون گفت و گو  پنجمین اثر او به عنوان نویسنده محسوب می شود، آثار قبلی وی در حوزه کودک و نوجوان و توسط انتشارات امیر کبیر به چاپ رسیده است.