نخستین هفته پژوهش سینمای ایران از 2 تا 5 خرداد در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران با توجه به ضرورت و اهمیت پژوهش‌های نظام‌مند و در راستای ترویج پژوهش‌های نظری در حیطه سینما، نخستین هفته پژوهش سینمای ایران را برگزار می‌کند.

سمینار نخست با عنوان «سینمای ایران و مخاطب» شنبه 2 خرداد برگزار خواهد شد. در این سمینار پس از مراسم افتتاحیه با حضور حجت الله ایوبی، مجید سرسنگی، رضا میرکریمی، بهمن نامور مطلق و مقدمه حسن حسینی، دبیر علمی، علیرضا محمودی با عنوان «مخاطب شناسی سینمای ایران در دهه هشتاد»، علی بختیاری با عنوان «بازتاب یک بازتاب: نگاهی به پدیده پوستر فیلم ایرانی از 1309  تا 1357» و محمود صادقلو گیوی با عنوان «فرانکشتاین, برادران مارکس و سینمای ایران» سخنرانی خواهند کرد.

سمینار دوم با عنوان «سینمای ایران و اسطوره» روز یکشنبه 3 خرداد ساعت 17 برگزار خواهد شد. در این سمینار دکتر بهمن نامور مطلق، دبیر علمی سمینار، با عنوان «اسطوره و سینما»، صفیه اثنی عشری با عنوان «شی در نقش قهرمان» و بهروز عوض پور با عنوان «نقد فیلم زندان زنان با اسطوره شناسی خورشیدی ماکس مولر» سخنرانی خواهند کرد.

سمینار سوم با عنوان «سینمای ایران و فیلم نامه» دوشنبه 4 خرداد ساعت 17 برگزار خواهد شد. در این سمینار پس از مقدمه عباس اکبری، دبیرعلمی، فرهاد توحیدی با عنوان «ایده و ایده پردازی در فیلم» محمد شهبا با عنوان «روایت غیرخطی» و بهروز افخمی با عنوان «هرم را وارونه کن» سخنرانی خواهند کرد.

سمینار چهارم با عنوان «زمان و مکان در سینمای ایران» سه شنبه 5 خرداد ساعت 17 برگزار خواهد شد. در این سمینار حمیدرضا شعیری با عنوان «زمان انفجاری، انسدادی و انبساطی در سینما با تاکید بر مستند دماغ به سبک ایرانی»، رامتین شهبازی با عنوان «مطالعه وجه اسطوره‌ای «خرمشهر» به‌مثابه «مکان روایی» در بازنمایی سینمایی: در نگاهی به دو مستند «داستان یک شهر» و «ناگهان تو گم شدی»» و مریم قهرمانی با عنوان « استعاره ی خانه در سینمای مهرجویی » سخنرانی خواهند کرد.

علاقمندان برای حضور در سمینارها می‌توانند در تاریخ‌های مربوطه به خانه هنرمندان ایران تالار استاد شهناز مراجعه کنند.

مراسم افتتاحیه نخستین «هفته پژوهش سینمای ایران» شنبه 2 خرداد از ساعت 17 در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.