به گزارش خبرگزاری برنا، مجتبی راعی، علی روئین‌تن، بهرام توکلی، وحید موسائیان و مجید برزگر اعضای هیات داوران بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه جشنواره را تشکیل می‌دهند و کار ارزشیابی و داوری نهایی آثار راه یافته در این بخش را بر عهده دارند.

این پنج داور، ۳۹ فیلم کوتاه را در جشنواره بین‌المللی فیلم شهر ارزیابی خواهند کرد که این آثار از بین ۴۱۳ فیلم کوتاه رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب شده‌اند