به گزارش خبرگزاری برنا، سه منتقد و نویسنده سینمایی بخش مسابقه این جشنواره را از نگاه خود داوری خواهند کرد.

محسن بیگ آقا، شاپور عظیمی و علیرضا غفاری داوران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی هستند که سی فیلم بخش مسابقه را داوری خواهند کرد.

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر از سوم تا دوازدهم خردادماه در تهران برگزار می شود.