به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا ،در این جشنواره با توجه به اهمیت نقش و جایگاه رسانه ها در حمایت و معرفی سینمای مستقل تجربه گرا بعنوان حامیان فرهنگی و رسانه ای این رویداد، نگاه ویژه ای به این بخش شده است.

طبق اعلام مدیران این جشنواره، قرار است در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید، از خبرنگاران فعال در انعکاس رویدادهای این جشنواره بصورت ویژه تقدیر بعمل آید.

«پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید» بعنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربه گرا در کشور به همت پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل و دبیری مهدی یارمحمدی در دی ماه سال جاری برگزار می شود.