پاشایثربی در این باره به خبرنگار موسیقی برنا گفت: در این آلبوم بخشی از قطعات را ساخته و تنظیم کرده‌ام . محصول این همکاری آلبومی با صدای این خواننده است که برخی از قطعات را نیز خودش ساخته و ترانه هار را نیز خود سروده است.

پثربی با بیان اینکه صدای امین رستمی موسیقی خاص خودش را می طلبد، گفت: برای این موسیقی خاص باید تدابیرخاصی نیز اندیشیده می شد و همین کار را از دیگر کارها متفاوت می کند.شاید خیلی‌هامدعی خاص بودن و متفاوت بودن را بکنند ولی این آلبوم به طرز غیرقابل وصفی متفاوت است.

تا این لحظه نیز هیچ نامی برای آن انتخاب نشده است ولی تمام سعی تیم کاری برآن است تا در اولین فرصت ممکن نسبت به انتشار آن اقدام شود.

وی همچنین ازهمکاری خود با یک خواننده آلبوم اولی خبر دادو اظهار داشت: امیراحسان محمدی خواننده آلبوم اولی‌ای است که در همکاری با او آلبومی در دست انتشار دارم. در این آلبوم بیشترترانه ها توسط وی سروده شده است وهمین طور اغلب ملودی‌هاکار اوست ولی تنظیم آن‌ها را تماما من انجام داده‌ام.

این آهنگساز همچنین گفت: به دلیل این‌که کل تنظیم قطعات این آلبوم به من واگذار شده است، تمامی سازهای آن را به شکل آکوستیک ضبط می کنم و تاکنون بخش‌هایی که مسعودهمایونی بایدنوازندگی می‌کرده است، ضبط کرده و به پایان رسانده‌ایم.

یثربی در پایان گفت: به عنوان آهنگساز، سعی می کنم برای هرخواننده فضای مخصوص به خودش را ایجادکنم تا آنها متفاوت از هم دیده شوند. دوست ندارم همه کارهایم شبیه به هم باشند و هرکاری که شنیده می شود با دیگری مونزند. برای همین ساخت و تنظیم قطعاتی که من انجامشان را به عهده دارم، کمی زمانبر است