به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا ، اسامی متقاضیان ساخت فیلم اول که با کارگردانی آنان موافقت شده، به این شرح است:

یاسر طالبی، امیر حسین بیرجندی،یاسمن نصرتی،پوریا بادکوبه،نیما طباطبایی، فرود عوض پور،سعید نوری،امیر اطهر سهیلی، پرند زاهدی،حامد حسنی،مسعود قره گزلی،ارسلان امیری،محمد رضا بیاتی دوستی،مانی باغبانی،آرزو برادران ابراهیمی،امیر عباس ربیعی، سید سجاد موسوی،محمدحجت ذیجودی.

نامبردگان فرصت دارند تا ظرف مدت سه ماه آینده ،درخواست صدور پروانه ساخت خود را به انضمام فیلمنامه ، توسط تهیه کننده حرفه ای خود به دبیرخانه شورای پروانه ساخت تسلیم کنند.