به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاری برنا، همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین (ع) و یاران فداکارش رپرتوار اجراهای خیابانی « حماسه حسینی و دفاع مقدس» از روز جمعه 24 مهر ماه تا جمعه اول آبان ماه در محوطه تئاتر شهر میزبان علاقه مندان تئاتر است.

بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته برنامه کامل رپرتوار اجراهای خیابانی « حماسه حسینی و دفاع مقدس» که از تاریخ یاد شده ساعت 15 تا 20 اجرا می شوند به شرح زیر اعلام می شود:

جمعه 24 مهر:

ساعت 15:  « جشن تولد مرگ» ، کارگردان: احسان فلاحیان و زینب قمری /  ساعت 15:30:  «عمو واکسی»،  کارگردان: مرتضی وکیلیان / ساعت 16:  «کات» ، کارگردان: فرامرز قلیچ خانی / ساعت 16:30 : «نفس حق»، کارگردان:  فیروز وحید زاده / ساعت 17 : «دوران صبوری» ، کارگردان: مهدی حبیبی / ساعت 17:30: « جشنواره شنای پروانه ای» ، کارگردان: علی محمد رادمنش /ساعت 18:30 : «از کربلا تا کربلا» ، کارگردان: حمید رضا نوری / ساعت 19 : «هل من ناصر» ، کارگردان: مرتضی کهن  /ساعت 19:30: «مادرم سلام» ، کارگردان: حامد زارعان

شنبه 25 مهر:

ساعت 15:  « خاکریز» ، کارگردان:  زهرا غلامی /ساعت 15:30:  «غواص نا خدا نیست» ، کارگردان: کاوه مهدوی / ساعت 16:  «آبی » ، کارگردان:  هادی عطایی / ساعت 16:30 : «دو برادر» ، کارگردان:  پژمان کاشفی / ساعت 17 : «مادرم سلام» ، کارگردان: حامد زارعان /ساعت 17:30: « خاک بر آیینه» ، کارگردان: جمشید عسگری /ساعت 18:30 : «جان و جن» ، کارگردان: فاطمه رادمنش /ساعت 19 : «دو سرباز» ، کارگردان: پیام عزیزی /ساعت 19:30: «روایت غریب یک نامه» ، کارگردان: مسعود محرابی  

یکشنبه 26 مهر:

ساعت 15:  «دوران صبوری» ، کارگردان: مهدی حبیبی /ساعت 15:30:  «از کربلا تا کربلا» ، کارگردان: حمید رضا نوری / ساعت 16:  «هل من ناصر» ، کارگردان: مرتضی کهن  / ساعت 16:30 : « جشن تولد مرگ» ، کارگردان: احسان فلاحیان و زینب قمری / ساعت 17 « جشنواره شنای پروانه ای» ، کارگردان: علی محمد رادمنش /ساعت 17:30: «نفس حق»، کارگردان:  فیروز وحید زاده /ساعت 18:30 «غواص نا خدا نیست» ، کارگردان: کاوه مهدوی /ساعت 19 : «کات» ، کارگردان: فرامرز قلیچ خانی /ساعت 19:30: « خاک بر آیینه» ، کارگردان: جمشید عسگری

دوشنبه 27 مهر:

ساعت 15: «آبی » ، کارگردان:  هادی عطایی /ساعت 15:30:  «روایت غریب یک نامه» ، کارگردان: مسعود محرابی  / ساعت 16:  « خاکریز» ، کارگردان:  زهرا غلامی / ساعت 16:30 : «جان و جن» ، کارگردان: فاطمه رادمنش / ساعت 17: «دو سرباز» ، کارگردان: پیام عزیزی /ساعت 17:30: «عمو واکسی»،  کارگردان: مرتضی وکیلیان /ساعت 18:30 : «دو برادر» ، کارگردان:  پژمان کاشفی /ساعت 19 : «مادرم سلام» ، کارگردان: حامد زارعان /ساعت 19:30: « فرشته ماهی ها در خاک» ، کارگردان: علی عمرانی

سه شنبه 28 مهر:

ساعت 15:  «نفس حق»، کارگردان:  فیروز وحید زاده /ساعت 15:30:  «دوران صبوری» ، کارگردان: مهدی حبیبی / ساعت 16:  « جشنواره شنای پروانه ای» ، کارگردان: علی محمد رادمنش / ساعت 16:30 : «هل من ناصر» ، کارگردان: مرتضی کهن  / ساعت 17: «غواص نا خدا نیست» ، کارگردان: کاوه مهدوی /ساعت 17:30: ««کات» ، کارگردان: فرامرز قلیچ خانی /ساعت 18:30 : « جشن تولد مرگ» ، کارگردان: احسان فلاحیان و زینب قمری /ساعت 19 : «از کربلا تا کربلا» ، کارگردان: حمید رضا نوری /ساعت 19:30: « فرشته ماهی ها در خاک» ، کارگردان: علی عمرانی

چهارشنبه 29 مهر:

ساعت 15:  «دو برادر» ، کارگردان:  پژمان کاشفی /ساعت 15:30:  « خاک بر آیینه» ، کارگردان: جمشید عسگری/ ساعت 16: «جان و جن» ، کارگردان: فاطمه رادمنش / ساعت 16:30 : «خاکریز» ، کارگردان:  زهرا غلامی / ساعت 17: «روایت غریب یک نامه» ، کارگردان: مسعود محرابی /ساعت 17:30: «دو سرباز» ، کارگردان: پیام عزیزی /ساعت 18:30 : «آبی » ، کارگردان:  هادی عطایی /ساعت 19 : «عمو واکسی»،  کارگردان: مرتضی وکیلیان /ساعت 19:30: « فرشته ماهی ها در خاک» ، کارگردان: علی عمرانی

پنجشنبه 30 مهر:

ساعت 15:  «کات» ، کارگردان: فرامرز قلیچ خانی /ساعت 15:30:  «نفس حق»، کارگردان:  فیروز وحید زاده / ساعت 16: « جشن تولد مرگ» ، کارگردان: احسان فلاحیان و زینب قمری / ساعت 16:30 : «غواص نا خدا نیست» ، کارگردان: کاوه مهدوی / ساعت 17: «از کربلا تا کربلا» ، کارگردان: حمید رضا نوری /ساعت 17:30: «هل من ناصر» ، کارگردان: مرتضی کهن  /ساعت 18:30 : «دوران صبوری» ، کارگردان: مهدی حبیبی /ساعت 19 : « جشنواره شنای پروانه ای» ، کارگردان: علی محمد رادمنش /ساعت 19:30: « فرشته ماهی ها در خاک» ، کارگردان: علی عمرانی

جمعه اول آبان:

ساعت 15:  « خاک بر آیینه» ، کارگردان: جمشید عسگری /ساعت 15:30:  «مادرم سلام» ، کارگردان: حامد زارعان / ساعت 16: «دو سرباز» ، کارگردان: پیام عزیزی / ساعت 16:30 : «روایت غریب یک نامه» ، کارگردان: مسعود محرابی / ساعت 17: «جان و جن» ، کارگردان: فاطمه رادمنش /ساعت 17:30: «خاکریز» ، کارگردان:  زهرا غلامی /ساعت 18:30 : ««عمو واکسی»،  کارگردان: مرتضی وکیلیان /ساعت 19 : «آبی » ، کارگردان:  هادی عطایی /ساعت 19:30: «دو برادر» ، کارگردان:  پژمان کاشفی