به گزارش خبرگزاری برنا، محمد باقر قالیباف شهردار تهران امشب برای پاسخگویی پیرامون آلودگی های دو سه هفته اخیر پایتخت به برنامه نگاه یک می آید. علت و ریشه اصلی شکل گیری آلاینده ها در کلانشهرها، نقش و جایگاه شهرداری تهران و کلانشهرها در مبارزه با آلودگی هوا، اختیارات و امکانات لازم برای مهار آلاینده ها در شهرهای بزرگ و سیاسی شدن آلودگی هوا و مخاطرات آن بر ای سلامت جامعه از مهمترین محورهایی است که محمدباقر قالیباف در برنامه نگاه یک درباره آن سخن می گوید. در این برنامه همچنین به منظور بررسی وضعیت آلودگی هوا در سایر استان های کشور، با شهرداران کلانشهرهای اراک، مشهد و اصفهان نیز بصورت تلفنی گفتگو خواهد شد.

برنامه نگاه یک به تهیه کنندگی حسن نهضت و اجرای مهدی مهدی قلی شنبه ها حوالی ساعت 23 و بعد از سریال شبانگاهی از شبکه یک پخش می شود.