به گزارش خبرگزاری برنا، کارگاه آموزشی ویرایش متون ترجمه طی چند جلسه در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برپا می‌شود.

این کارگاه با حضور مژده دقیقی در ۱۲ جلسه ۲ ساعته برگزار می شود. ساعت برگزاری جلسات این کارگاه نیز، روزهای شنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ خواهد بود.

اولویت ثبت نام برای حضور در این کارگاه، با افراد آشنا به نویسندگی، ترجمه و ویرایش و دارای مدرکی در این زمینه است.

به این ترتیب یک جلسه توجیهی در تاریخ ۲۱ فروردین از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد و در آن آزمونی ورودی زبان برای مشخص کردن سطح زبان دانشجویان برگزار خواهد شد.