به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان مصطفی حسینی با برشمردن مشکلات و وضعیت سینماهای اصفهان اظهار داشت: پایان اسفند افتتاحیه سینما فلسطین را داریم و پس‌ازآن کلنگ نخستین سینما پردیس اصفهان اواسط فروردین‌ماه 95 به زمین زده می‌شود.

مسئول سینمایی حوزه هنری اصفهان بیان کرد: من با نظر افرادی که می‌گویند وضعیت سینما در اصفهان خوب نیست، مخالفم و فکر می‌کنم سینما شرایط خوبی دارد؛ سال 94 سال خوبی برای سینماهای اصفهان بود و قطعاً در سال 95 افق بهتری پیش روی سینما اصفهان است.وی افزود: با رویکردی که حوزه هنری در پیش‌گرفته اصفهان صاحب چند سینمای خوب می‌شود.

وی در رابطه با آسیب شناسی فروش در سینما گفت: مردم سینما را دوست دارند و با آن قهر نیستند آن‌ها کیفیت می‌خواهند چه از نظر فیلم، چه ازلحاظ ساختار سینمایی؛ اینکه می‌گویند سینما خبری نیست و کسی نمی‌آید نه این‌گونه نیست و سینما شرایط خوبی را دارد.

حسینی اظهار داشت: استقبال مردم از سینما در جشنواره فیلم فجر در اصفهان نیز همین موضوع را ثابت کرد، باوجودی که بعضی از فیلم‌ها به اصفهان نرسید اما استقبال خوبی شد؛ تنها عیب شهر ما کمبود سالن است و اینکه گفته می‌شود مخاطب نیست  اشتباه است؛ اگر ما سالن داشتیم فیلم‌های دیگری می‌آوردیم  در جشنواره فیلم فجر بسیاری از فیلم‌ها را نیاوردیم و مردم راغب بودند این فیلم‌ها را ببینند.

وی افزود: در جشنواره فیلم فجر سینماهای حوزه هنری  اصفهان خارج از سانس فوق‌العاده 130 میلیون تومان فروش داشتند و این نشان دهنده ی این است که مخاطب سینما در اصفهان وجود دارد و مردم سینما می روند.