به گزارش خبرگزاری برنا، قیمت بلیت سینما ها به شرح زیر است:

سینماهای مدرن در روزهای پنج شنبه و جمعه 10 هزارتومان (سایر روزها 8 هزار تومان و سه شنبه‌ها 5 هزار تومان تعیین شده است)

- سینماهای ممتاز روزهای پنج شنبه و جمعه 7 هزار تومان (سایر روزها 6 هزار تومان و روزهای سه شنبه 4 هزار تومان خواهد بود)

- سینماهای درجه یک روزهای پنج شنبه و جمعه 6 هزار تومان (سایر روزها 5 هزار تومان و روزهای سه شنبه 3 هزار تومان خواهد بود)

- سینماهای درجه دو روزهای پنج شنبه و جمعه 5 هزار تومان (سایر روزها 4 هزار تومان و روزهای سه شنبه 2 هزار و 500 تومان خواهد بود