به گزارش خبرگزاری برنا، نوبت اول مجمع عمومی کانون خوانندگان سنتی جهت انتخابات هیات مدیره این کانون با برگزاری جلسه ای در روز هشتم اردیبهشت ماه به نصاب لازم  نرسید و به همین دلیل نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره کانون خوانندگان سنتی یکشنبه، ۹ خردادماه برگزار می شود.

کانون خوانندگان سنتی از بدو تاسیس تاکنون یک هزار و ۶۸۸  عضو دارد که طبق ماده ۳ آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی، مجمع عمومی در نوبت اول با شرکت نصف به علاوه یک اعضا و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت پیدا می کند. چنانچه مجمع عمومی در نوبت اول به حدنصاب نرسد، در همان جلسه موعد برگزاری نوبت دوم از ۱۵ الی ۳۰ روز بعد تعیین می شود.

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره کانون خوانندگان سنتی ۹ خرداد ماه ۹۵ از ساعت ۱۲ تا ۱۵ در تالار وحدت واقع در خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار برگزار می شود.