به گزارش خبرگزاری برنا، سیدمهدی مویدی تهیه کننده «تاریخ شفاهی ایران» درباره قسمت جدید این مجموعه که به مناسبت سالگرد شهادت شهید مطهری روی آنتن می رود، توضیح داد: این قسمت به سخنرانی آیت الله خامنه ای در چهلمین روز شهادت استاد مطهری در خرداد ماه سال 1358 در دانشگاه تهران اختصاص دارد.

وی افزود: ایشان در این سخنرانی بیان می کنند: «این اسلام است که آمریکا و شوروی را علیه ما بر می انگیزد. این رهبر اسلامی ماست که دولت ها و رژیم های مرتجع منطقه را علیه ما تحریک می کند. ما نشان سر انگشت جنایتکار شاه و غرب را در قضایای گنبد، قضایای کردستان، در قضایای خرمشهر دیدیم. باز هم داریم می بینیم و می دانیم این چوب را از کجا می خوریم این چوب را از پیمودن راه اسلام می خوریم.»
 
به گفته مویدی مقام معظم رهبری در ادامه این سخنرانی تأکید می کنند: «ما با تجلیل از شهید عزیزی که در راه اسلام حرکت کرد و خونش را در این راه داد، راه خود را مشخص می کنیم. اگر مطهری را نکشته بودند، این اسلامگرای راستین، این محقق بزرگ را با گلوله ای که از لوله تفنگ هر فریب خورده ای و هر مزدوری در آمد بالاخره معلوم بود از سوی چه کسی است و هرگز نام ها و چهره های کوچک و خرد و حقیر نمی تواند ما را گمراه کند و از شناختن دشمنی که در پیرامون قرار گرفته باز بدارد.»
 
تهیه کننده «تاریخ شفاهی ایران» اعلام کرد: «اگر این گلوله به مغز متفکر ما نمی خورد و این عزیز را جسما از ما نمی گرفت، شاید در شناخت دشمن اندکی دچار تردید و ابهام بودیم اما دشمن نشان داد که با چه کسی و چه جریانی مخالف است. درود ما به مطهری، درود به قرآن است و درود به اسلام، درود از دل بر خواسته ما به شهید مطهری.»

این سخنرانی شنبه 11 اردیبهشت ساعت 13:06 از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود.